Att förverkliga ett byggprojekt ska vara enkelt.

Genom gedigen erfarenhet kring arkitektur, konstruktion och juridik hjälper vi dig ta projektet från idé till verklighet.

Öka värdet på din fastighet inför försäljning

Nästan hälften av Sveriges hushåll bor idag i villa, radhus eller parhus där de flesta tomter är äganderätter. Äger man sitt boende så finns möjligheter att genomföra förändringar som ökar värdet inför en eventuell försäljning. Wigroup har listat två snabba tips för att öka värdet på fastigheten inför försäljning.

Wigroup levererar digitaliseringsrapport till SKR

Hur ser kommunernas digitala bygglovsprocess ut och vad sker i framtiden? Hösten 2019 tog Wigroup på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pulsen på digitaliseringen inom kommunernas bygglovshantering. Här är vad vi fann!

PropTech – framtidens fastighet

PropTech, eller property technologies, handlar om hur digital teknik och information integreras i affären kring fastigheter. Det är ett brett begrepp som handlar om allt ifrån det digitala…

Våra byggnadsingenjörer, arkitekter och jurister har bred erfarenhet inom bygglovsområdet. Wigroup hjälper företag, organisationer och privatpersoner att realisera framtidens byggprojekt.

Hör av dig

Har du frågor kring bygglov, ritningsunderlag, planbestämmelser eller har behov av interimt verksamhetsstöd och utbildning inom dessa områden? Tveka inte att höra av dig!

Boris Petrusic – VD
[email protected]
0736 738956