Arkitektritningar

En byggnad är så mycket mer än bara ett klimatskydd. Arkitektur handlar om att skapa byggnader och miljöer där människor kan bo, arbeta och trivas. Vi arbetar med uppdrag inom arkitekturområdets hela bredd – från stadsplanering till inredning. I varje uppdrag kombinerar vi våra olika kompetenser för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lösa de specifika utmaningarna. Vi finns med från idé till genomförande och är lyhörda för era önskemål som beställare, men kommer också med nya förslag och idéer på olika sätt att nå era visioner.

Vi har kompetens att arbeta med till exempel:

  • Idéskisser, bygglov och projektering
  • En- och flerbostadshus
  • Kontor, handel och industrier
  • Vårdbyggnader och skolor
  • Inredning och färgsättning
  • Landskapsarkitektur

Inom Wigroup har vi konsulter som är certifierat sakkunniga inom området för tillgänglighet, vilket innebär att vi kan erbjuda konsulttjänster som ex. tillgänglighetsgranskare eller rådgivare under ett bygglov- eller byggskede. Vi lyhörda, engagerade och kunniga. Vill du/ni veta mer om hur vi kan hjälpa dig, tveka inte att ringa eller mejla oss.