Fastighetsutveckling

Vår målsättning är att utföra åtgärder som ökar värdet på er fastighet. Hur gör vi detta?

Även om nyhetsartiklar, litteratur och andra skrifter följes upp till vardags, är verklighetsuppfattningen inte alltid densamma. Under flera år har vi på Wigroup praktiskt vandrat genom byar och städer för att följa upp och förstå våra kunders intressen idag och inför morgondagen. Fastigheterna och dess utformning ändras i takt med skapandet av nya affärsområden, människors förändrade intressen & beteenden, ny teknikutveckling samt ändringar i vårt regelverk. Vår erfarenhet bygger inte på ett översiktsperspektiv från en skyskrapa. Istället bygger den på våra historiska och kommande uppdrag, vårt nätverk av kunniga experter, vårt intresse för samhällsbyggnad, dess processer och förändring, samt vår socialisering med samhället där vi är lyhörda för alla människors intressen och behov

Att anlita oss för ett projekt är att ha direktkontakt med flera bolag och experter inom vårt nätverk.

Wigroup agerar bollplank vid frågor som rör optimering och utformning av fastigheter som behöver utvecklas för att upprätthålla ett attraktivt utbud. Vi vet vad som krävs när ni skall renovera, bygga om eller modernisera. Vår rådgivande bakgrund har gett oss förståelsen för att fastigheters långsiktiga värde skapas ur ett ömsesidigt samarbete mellan fastighetsägare och kunden.

I er vardag och strävan efter att få göra det ni är bäst på och uppnå de bästa möjliga resultatet , finns vi vid er sida och avlastning inom följande

  • Analys
  • Projektledning
  • Interiör design (ombyggnad)
  • Exteriör design (ombyggnad)
  • 3D-visualisering
  • Marknadsföring
  • Hyresgästkontakter
  • Myndighetsbesiktningar