Vägen till verklighet

Regelverk och legala ramverk kan ibland sätta käppar i fastighetsdrömmar. Med fördjupad förståelse och specialistkunskap om fastighetstransaktioner och markaffärer i tidigt skede kan vi leverera juridisk rådgivning och trygghet.
Oavsett om ni verkar inom den offentliga eller privata sektorn lotsar våra erfarna medarbetare er genom stora som mindre fastighetsaffärer, fastighetsbildning exploateringsfrågor, plan- och bygganläggning och kommersiella hyresavtal. Och allt däremellan. Vi blir en del av ert team och ser till att era planer förverkligas.

Juridisk rådgivning för företag

Vi är specialiserade på att erbjuda juridisk rådgivning och stöd för att hjälpa företag och kommuner att navigera genom komplexa juridiska frågor inom fastighetsrätt och plan- och bygglagen. Vi har en djup förståelse för de olika regler och bestämmelser som gäller och kan hjälpa till med att tolka och tillämpa dessa på ett korrekt sätt, så att ni kan undvika problem och förseningar.

Stöd för bygglovshandläggarna

Vi hjälper till att underlätta arbetet genom att erbjuda stöd i handläggningen och utföra specifikt riktade utredning. Genom vår breda erfarenhet av kommunala uppdrag och vår förmåga att navigera genom de olika diariesystem som används vid prövning av ärenden inom plan- och bygg har vi utvecklat en djup förståelse för de olika systemen och vet hur man arbetar effektivt inom dem.

Utbildning inom juridik och administration för kommuner

Att ha kunniga och uppdaterade tjänstemän inom fastighetsrätt, plan- och bygglagen och förvaltningslagen är avgörande för kommunens framgång. Vi tillhandahåller kurser och utbildning för att stärka deras kunskaper och förmågor inom området. Vi hjälper även me utveckling och automatisering av administrationen för att ytterligare förbättra kommunens arbete.

Fastighetsbildning & Exploatering, Planarbeten

Vi har en gedigen erfarenhet av planarbeten och fastighetsbildning, vilket gör oss till en värdefull partner för att hjälpa er skapa eller förändra fastigheter på ett smidigt och effektivt sätt. Med vår expertis kan ni känna er trygga och säkra genom hela processen, från konsultationer och rådgivning till stöd i komplexa exploateringsfrågor.

Oavsett vilket stöd ni behöver ser vi fram emot att bli en del av ert team och stödja er på varje steg mot framtiden!