Juridiskt stöd

Juridisk kompetens + teknisk erfarenhet, krydda det med kreativitet och du har Wigroup

På Wigroup sammankopplar vi förståelsen, tillämpningen och den tekniska kompetensen. Vi anser att det krävs en djupgående förståelse för samtliga komponenter mellan människan, tekniken och juridiken för att nå bästa möjliga utfall i ett hinder, en ide eller en målsättning!

Vårt team arbetar till stor del för kunder inom fastighetsbranschen med särskild inriktning mot exploatering, fastighetsbildning, plan- och bygg, anläggning, och andra frågor i tidiga skeden av fastighetsutvecklingsprojekt. Kollegor i teamet har mångårig erfarenhet från arbete inom det offentliga och med myndighetsrelaterade prövningar, utredningar rådgivning och tvister. Idag har vi kunder inom både det statliga, offentliga och privata.

Vi på Wigroup samarbete över gränserna med flertals talangfulla människor och företag inom juridik, och har således tillgång till ett stort nätverk av kollegor inom områden som kräver juridisk specialistkompetens. Vårt fokus ligger inte i hur arbetet utförs, utan på klientens målsättningar och resultatet i denna. För oss handlar det snarare om en upplevelse och en relation som bygger på förtroende, öppenhet och tillgänglighet.