Öka värdet på din fastighet inför försäljning

SBAB spår i sin serie ”vart är vi på väg” att bolåneräntorna förblir låga under lång tid framöver. För dig som äger ditt boende och har en låg belåningsgrad är detta ett tillfälle att realisera projekt för att öka värdet på din fastighet vid försäljning.

Nästan hälften av Sveriges hushåll bor idag i villa, radhus eller parhus där de flesta tomter är äganderätter. Äger man sitt boende så finns möjligheter att genomföra förändringar som ökar värdet inför en eventuell försäljning. Wigroup har listat två snabba tips för att öka värdet på fastigheten inför försäljning.

Renovera eller bygga till

Som villaägare är man ofta relativt fri att renovera i sin bostad och enkla förändringar kan medföra ett ökat värde vid försäljning. Samtidigt finns det finns en uppsjö av regler och förordningar att förhålla sig till när man sätter igång med en renovering. Går man i tankarna att exempelvis ta bort en vägg, öppna upp en ingång till altanen eller göra annan kostruktionsförändring är det viktigt att kontrollera med kommunen vad som gäller för det bygglov som finns.

Ritningsunderlag kan i vissa fall vara gamla och inaktuella eller helt saknas. Tidigare ägare har kanske gjort förändringar som är anmälningspliktiga men som inte rapporterats vilket ofta medför både kostnader och arbete vid renovering.. Både ritningsunderlag och korrekta bygglovshandlingar är grundläggande uppgifter som dessutom ger ett proffsigt intryck vid försäljningen. Därför kan det vara värt att ta hjälp av en professionell aktör innan renovering och försäljning för att slippa onödiga överraskningar. Wigroup erbjuder hjälp med att ta fram ritningsunderlag, bygglovshandlingar och kan sköta hela kommunikationen med berörda myndigheter för att hjälpa till att förverkliga id.

Tomtavstyckning

Har man en större tomt kan det vara värt att se över möjligheterna till att stycka av tomten i mindre enheter. Det finns flera situationer när detta är både möjligt och ekonomisk gynnsamt. Genom att stycka en större tomt görs tomten ofta tillgänglig för fler potentiella köpare vid försäljning som inte skulle ha ekonomiska möjligheter att köpa hela tomten.

Arbitragevinster vid avstyckning

Låt oss följa resonemanget för den fiktiva familjen Bostadsson! Familjen Bostadsson är ute efter att bygga nytt hus och har en maxbudget på 500 000 för tomtköp. De är ute efter en tomt som är tillräcklig för att bygga sitt drömhus på. Hemnetappen har gått varm i månader och de har äntligen hittat sitt drömläge. Drömtomtens storlek är på hela 2 400 kvm och ligger ute för 1,2 MSEK (500 kr/kvm). Detta är långt över familjens totala budget och är alltså otillgänglig för familjen. Pappan i familjen ringer nu mäklaren och berättar att familjen gärna vill kika på tomten. Samtidigt ställer familjen frågan om det skulle vara möjligt att köpa loss en mindre del för att bygga drömhuset!

Pågående projekt i Västra Götaland

För säljaren kan detta utgångsläge vara mycket gynnsamt för en styckning under vissa förutsättningar. Några dagar senare återkommer mäklaren och meddelar att familjen skulle kunna få en tomtavstyckning på 800 kvm. Indelningen fyller kraven om minsta tomtindelning för bostadsfastigheter enligt planbestämmelserna. Säljaren är beredd att släppa 800 kvm för 500 000 kr vilket familjen Bostadsson nappar på. Säljaren har i detta fall ökat sitt totala tomtvärde från 1,2 MSEK till 1,5 MSEK (625 kr/kvm). Genom att nyttja dessa obalanser på marknaden kan säljaren skapa arbitragevinster vid avstyckningen.

Skogsfastighet och avstyckning

Ett annat tillfälle där avstyckning kan vara aktuellt är när man äger skogsmark. Skogsmark som sådan bringar litet värde per kvadratmeter vid försäljning om man jämför med tomter avsedda för privatbostäder. Samtidigt ligger Skogsmark oftast utanför planbestämmelser och kan därför vara gynnsam mark för den som vill bygga hus. En fastighetsägare som äger skogsmark i anslutning till eventuell gård eller annan bebyggelse kan öka värdet av markförsäljningen vid avstyckning om möjligheten öppnas för köparen att bygga eventuell privatbostad. Ytterligare värde kan skapas inom så kallade LIS-områden där det är enklare att bygga bostäder på attraktiva platser.

Reglerna för tomtindelning påverkas av en rad faktorer så som plan- och områdesbestämmelser, miljövärden m.m. Ofta handlar det om att tolka olika lagrum och sammanställa handlingar för att få igenom en avstyckning. Wigroup har expertis för att både göra en bedömning kring eventuell avstyckning och färdigställa nödvändiga handlingar för en korrekt ansökan.