Digitaliseringsrapport SKR

Stockholm

Hösten 2019 tog Wigroup på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pulsen på digitaliseringen inom kommunernas bygglovshantering. Här är vad vi fann!

Uppdraget

Wigroup fick 2019 uppdraget av SKR att utreda status kring digitaliseringen på bygglovsområdet. Ingångsvärdena vara att kartlägga hur långt kommunerna kommit i sitt arbete att digitalisera såväl bygglovsansökan som handläggning av lovärenden och andra delar med målsättningen att leverera en lägesbild. Frågorna behandlade vilka kommuner som låg i framkant och vilka initiativ som tagits och var pågående men också vilka hinder för full digitalisering som finns på området.

Resultat

Utredningen bygger på såväl kvantitativ som kvalitativ data där över 20 djupintervjuer med såväl kommuner som systemleverantörer och digitaliseringsexperter genomfördes. Resultatet i rapporten visar på att flera kommuner ligger långt fram när det gäller digitaliseringen på bygglovsområdet men att man samtidigt har utmaningar i att få full kraft av digitaliseringen då bland annat juridik, standardisering, historisk data men också nationell samordning inte helt följer digitaliseringens behov. Här kan du läsa mer eller ta del av hela rapporten.

Några utdrag från rapporten