E-sporthallen

Uddevalla

Uddevalla E-sporthall hade hittat en lämplig lokal där de kunde förverkliga sin vision om Sveriges första E-sporthall i sitt slag. Lokalen hade tidigare använts som motionsanläggning och squash-hall i Mattssonföretagens område vid Kampenhof. Wigroup fick i uppdrag att ta fram ritningar och driva lovprocessen för E-sporthallen.

Skandinaviskt med ljust trä, glas, gröna växter och betong som våra tre teman för Esportshallen” Karl Sergel

Utformning

I samarbete med Uddevalla E-sporthall växte visionen fram. Genom att utnyttja höjden i lokalen kunde man skapa många och varierande platser för E-sport. Förutom bottenplanet kunde inte mindre än två entresolplan tillkomma. Det lägre entresol-planet i nivå med plan 2 i byggnaden och ytterligare ett plan över detta. På så vis kunde man tillskapa många spelplatser och från varje plan få en fin överblick över anläggningens stora rum. Därutöver skapades förutsättningar för ytterligare några mindre spelrum runt om i lokalen. Tillgänglighet för rörelsehindrade och brandsäkerhet blev ett par av utmaningarna att lösa.

Inredning

Inredningen har stylats av Karl Sergel, som också är en av grundarna till E-Sporthallen. I fråga om Karls inspiration till lokalens utformning och detalj svarar han följande;

”Sett till inredningen så ville vi ta avsteg från det typiskt svarta/mörka som gamingrum ofta associeras till. Skandinaviskt med ljust trä, glas, gröna växter och betong som våra tre teman för Esportshallen. Lackad furuplywood, ljus betong och glasväggar till rummen för att ge hallen en öppen känsla istället för instängda rum. Läktaren placerad i mitten för att främja gemenskap bland medlemmarna där de kan titta på matcher eller sitta på en e-sportsutbildning.”

Modeller framtagna av Karl Sergel https://www.esportshall.se/