Hegart 4

Uddevalla

Ombyggnad och inredning med rumslayout och inredningskoncept för ny takvåning i Skanskullens fastigheter i Uddevalla. Wigroup fick i uppdrag av Skanskullens Förvaltning att disponera en befintlig lokal för en intressent med behov av ca 1500 kvm kontorsyta.

Skiss skapad av Kati Häggström. Wigroup

Ombyggnad och inredningskoncept

Ombyggnad och inredning med rumslayout och inredningskoncept för ny takvåning i Skanskullens fastigheter. Wigroup fick i uppdrag av Skanskullens Förvaltning att disponera en befintlig lokal för en intressent med behov av ca 1500 kvm kontorsyta. Den befintliga lokalen på 1000 kvm räckte inte till varför ombyggnaden även skulle omfatta en takterrass med tillhörande trapphus och hiss.  I samband med ombyggnationerna ville kunden modernisera utrymmena och skapa ett kontorslandskap för ökat samarbete och en attraktivare mötesplats. Utmaningen blev att samtidigt ta vara på kundens och verksamhetens säkerhetskrav både invändigt som utvändigt.

Resultatet blev en välkomnade yta med materialval som speglar naturmiljö. Färger som beige, brun och grå skulle genomsyra den öppna och ljusa kombinerade arbets- och mötesplats för Skanskullens kunder. Projektet genomfördes i ett nära samarbete med Wigroup’s arkitekter och aktörerna Pivot Management och Lincona. Projektet innefattade a-ritningar, kalkyleringskostnader, konstruktionsutredningar och illustrationer. Wigroup tog samarbetet fram illustrationer för hur personalutrymmena på den inbyggda takterrassen skulle kunna bli, med en inbjudande uteplats på taket.

Inredningskoncept i ett samarbete med Viox