Kungsgatan 22

Uddevalla

Wigroup har i samarbete med Åbergs Fastighets AB tagit fram underlag för uthyrning av del i fastigheten Åberg 12 i centrala Uddevalla. I uppdraget ingick b.la att ta fram marknadsföringsunderlag som prospekt, samt att efter uthyrd lokal utforma och designa utrymmet efter kundens behov och verksamhetstyp. Wigroup kommer även att bistå fastighetsägaren med juridisk kompetens vid myndighetskontakt samt ansvara för hela ansöknings- och bygglovsprocessen.

Uppdraget Prospekt

Wigroup har i uppdraget b.la tagit ansvar för att ta fram marknadsföringsmaterial i form av prospekt, bilagor, illustrationer och bilder. Vidare skall marknadsföringen ske på aktuella plattformar och följas upp. I uppdraget ingår även att utifrån kundens behov och den som hyr lokalen, ta fram underlag för inredning och eventuella ändringar i den befintliga planlösningen. Wigroup kommer dessutom bistå fastighetsägaren med juridisk expertis, all myndighetskontakt samt söka om bygglov där så krävs.

Fastigheten

Åberg 12 är en stor och central kontors- och butiksfastighet i 6 plan med massor av möjligheter i
närområdet. Fastigheten nyttjas idag bland annat för skolverksamhet, butikslokaler, restauranger och
fastighetsmäklare. På 6:e plan hittas vindsvåningen som med sin takterrass ger en panoramavy mot hela
Kungstorget och delar av Kungsgatan. Kontorslokalen har gott om ljusinsläpp, och stora möjligheter till
möblering och förändringar som kan anpassas utifrån hyresgästens behov. Lokalen har ett kök,
pentry samt toaletter varav en med dusch.

Utdrag ur prospekt för marknadsföring vid uthyrning