Kyrkenorum

Stenungsund

Natursköna Kyrkenorum är ett attraktivt bostadsområde i Stenungssund där Wigroup fått möjlighet att stödja kunden i att förverkliga drömboendet. Det täta samarbetet mellan uppdragsgivare, Wigroups arkitekter och bygglovsexperter resulterade i en boendemiljö som smälter in i landskapet och som från start svarat upp till de planbestämmelser som gäller i området. Placeringen är väl genomtänkt för att ge våra kunder en boyta på hela 160 kvm. Huset har getts stora öppna rum och erbjuder många sociala ytor.

Utformning

Trots sin enkla utformning har byggnaden getts hög arkitektonisk kvalitet med genomtänka materialval. Gemensamt för materialvalen och färgen på huset är platsens utgångspunkt. Platsen är centrerad mellan bergsklippor, skogspartier och grönytor. Genom att bevara dessa värden försvinner huset in i miljön samtidigt som de detaljer som lyfts fram, som stora glaspartier, plåttak, gråa träfasad, invändig interiör och ljussättning, ger huset en kvalitativ helhetskänsla.

Grönytor

Grönytor och uteplatser har varit en vital del sedan projektets start. Detta har inneburit en genomarbetad vision om att integrera olika sorters vegetation för att lyfta det estetiska och samtidigt omhändertaga och nyttja dagvattnet. Projektet har resulterat i en öppen yta som även möjliggör varierande uteplatser med tillvaratagande av dagsljus runt bostaden.