Reklamskylt – E6, Svenseröd

Uddevalla

Uppdraget innefattade nybyggnation och uppsättning av en skyltvägg i närhet av väg E6. Skyltväggen skulle som syfte vara enkel och kostnadseffektiv att uppföra. Samtidigt skulle skylten ha en sådan utformning att maximal exponeringsyta kunde uppnås och att denna på ett tydligt sätt kunde betraktas från väg E6. Platsen för projektet är belägen i Herrestad vid Svenseröd – drygt 5 minuter från Torps Köpcentrum. Här passerar ca 23 000 fordon/dygn.

”En skyltvägg med stor exponering och samtidigt kostnadseffektiv i drift och underhåll”

Utformning

Utformningen består av totalt 9 containrar som genom sin T-formade konstruktion skapar en stabil skyltvägg vid kraftiga vindar och nederbörd. Dessa är byggda i tre på varandra förankrade sektioner. Den exponerade långsidan som vetter mot nordväst kläs på ett enkelt sätt med bildmaterial via skenor. Detta gör att arbetet vid byte och underhåll minimeras. Skyltarna exponeras nattetid genom strålkastarljus som är monterade i marken.

Utmaningar

Utmaningen i projektet var att uppföra en konstruktion som skulle vara tålig för kraftiga vindar, nederbörd och kallare vintrar och som både var estetisk, effektiv och uppfyllde uppställda krav från berörda myndigheter.