PropTech – framtidens fastighet

PropTech, eller property technologies, handlar om hur digital teknik och information integreras i affären kring fastigheter. Det är ett brett begrepp som handlar om allt ifrån det digitala kontraktet vid uthyrning till digital monitorering av fastigheten.

En fastighets avkastning kan delas in i avkastningen från själva uthyrningen samt avkastningen i form av värdeförändringen på marknaden. Båda dessa delar påverkas emellertid i någon utsträckning av förmågan att effektivt förvalta fastigheten. Genom att integrera PropTech i nya fastigheter får man ett informationsövertag som gör att man hela tiden kan förändra och anpassa sin förvaltning för bättre avkastning. Det kan handla om både mer komplexa och enklare saker. Som att exempelvis att ha integrerad information om uthyrningsgrad, statistik kring energiåtgång, digitala lås- och styrenheter m.m. Genom informationen får man som fastighetsägare direkt möjlighet att påverka ekonomin för fastigheten men också underlag för att ta framtida strategiska investeringsbeslut.