Vinnarhuset i Uddevalla

Klart med vinnare av arkitektur- och byggnadsvårdspris 2020

Den 12 november publicerade Uddevalla Kommun nomineringarna till årets byggnadsvårds- och arkitekturpris. Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas. Bland de nominerade fanns Dramsvik 1:11. Ett hus som uppförts genom ett samarbete mellan Sommarnöjen och Wigroup’s arkitekt Kati Häggström.

Vi kan nu stolt meddela att Dramsvik 1:11 tagit hem vinsten av Uddevallas kommuns arkitekturpris 2020. Samhällsbyggnadsnämndens motivering: ”Att hus byggs med hänsyn till tomtens natur, är en sällsynt variant av ny arkitektur. Ett formspråk som ger deja-vu samtidigt som byggnaden känns ny”. Med minimala markarbeten och grundläggning på plintar har berghällar och träd bevarats inpå knuten

Arkitekt Kati Häggström – om samarbetet och arkitekturpriset

”Det var ett riktigt trevligt projekt att arbeta med! Kunderna var måna om att det nya sommarhuset skulle passa in, både i förhållande till naturen och i förhållande till en äldre sommarstuga på tomten. Platsen för nybygget var väl vald. Med grundläggning på plintar kunde man tillåta att den långsmala huskroppen sköt ut över skogsmarken där berget tog slut. Samarbetet med Sommarnöjen gav en stor trygghet i att byggnationen skulle bli väl genomförd med naturnära material och genomarbetade detaljer. Jätteroligt att Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla uppskattade slutresultatet! ”

Läs mer på https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-11-19-klart-med-vinnare-av-arkitektur–och-byggnadsvardpris-2020.html