Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att uppförandet av ett garage inom strandskyddat område skulle innebära en inte obetydlig utvidgning av det privatiserade området och att det inte förelegat särskilda skäl för dispens.

Öka värdet på din fastighet inför försäljning

Nästan hälften av Sveriges hushåll bor idag i villa, radhus eller parhus där de flesta tomter är äganderätter. Äger man sitt boende så finns möjligheter att genomföra förändringar som ökar värdet inför en eventuell försäljning. Wigroup har listat två snabba tips för att öka värdet på fastigheten inför försäljning.

Wigroup levererar digitaliseringsrapport till SKR

Hur ser kommunernas digitala bygglovsprocess ut och vad sker i framtiden? Hösten 2019 tog Wigroup på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pulsen på digitaliseringen inom kommunernas bygglovshantering. Här är vad vi fann!