Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att uppförandet av ett garage inom strandskyddat område skulle innebära en inte obetydlig utvidgning av det privatiserade området och att det inte förelegat särskilda skäl för dispens.

Vinnarhuset i Uddevalla

Vinnarhuset i Uddevalla. Med motiveringen ”Att hus byggs med hänsyn till tomtens natur, är en sällsynt variant av ny arkitektur. Ett formspråk som ger deja-vu samtidigt som byggnaden känns ny”

Wigroup levererar digitaliseringsrapport till SKR

Hur ser kommunernas digitala bygglovsprocess ut och vad sker i framtiden? Hösten 2019 tog Wigroup på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pulsen på digitaliseringen inom kommunernas bygglovshantering. Här är vad vi fann!

PropTech – framtidens fastighet

PropTech, eller property technologies, handlar om hur digital teknik och information integreras i affären kring fastigheter. Det är ett brett begrepp som handlar om allt ifrån det digitala…